Zbyteční, aneb „Co s nimi proboha uděláme?“

Zatímco Nenahraditelní, o kterých byl první díl, jsou docela maličkou skupinkou na samotném vrcholku pozemské populace, Nahraditelní jsou prozatím největší lidskou masou na planetě Zemi. O tom jste si mohli přečíst v minulém článku.

To se ale brzo a zásadně změní.

Kromě dříve popsaných dvou skupin se v lidském společenství nachází ještě jedna. Z pohledu výše zmíněných může být poměrně surově, avšak výstižně nazvána „Zbyteční“.

Berte to klidně jako provokaci, ale zkuste přitom pochopit pozitivní motivaci, která mne k užití tohoto slova vede.

Kdo jsou to tedy ti Zbyteční?

Jsou to všichni, kdo Systému nic nepřinášejí. Ba co hůř, oni ke své existenci od systému něco zásadního potřebují.

V tom celém je vlastně úplně jedno, jestli jsou Zbytečnými proto, že nic neumí, nebo protože jsou líní, nebo protože by sice strašně moc chtěli něco smysluplného dělat, ale nemohou najít uplatnění.

Zbyteční v současné a minulých dobách pro Nenahraditelné žádné extrémní riziko nepředstavovali. Protože jich bylo ve velké části světa podstatně méně, než Nahraditelných.

Součástí programování Nahraditelných nábožensko-filosofickým dogmatem vždy bylo, že jako správní otroci musí sami sobě od huby odtrhnout, aby nakrmili své méně šťastné bratry. Což vcelku efektivně zajišťuje, že je ani nenapadne žádat něco od otrokářů (Nenahraditelných) a jimi kontrolovaných institucí.

Vždyť přece překonáním vlastního hladu a s tím spojeným utrpením se otrok stává svatým otrokem a nějaká všemocná entita jej za to posmrtně bohatě odmění. Něco jako „Pánbůh ti zaplať, já se svým zlatem mizím v dáli“.

Kdopak kdy viděl kupříkladu církev „svatou“ uloupnout pořádný kus zlata ze svých až po střechy pozlacených nemovitostí a jejich drahocenných vnitřních výbav a koupit za to chleba hladové nuzotě? Kdepak. Uprostřed hladomoru si ještě i o příspěvek řeknou. Pomáhají tak k tomu kýženému posvátnému utrpení, jak se jen dá. Nová střecha „chrámu páně“ je je jistě důležitější, než díra v břiše oveček. Stejně jako polnosti a jiný nemovitý majetek, které matička církev získala z velké části zabráním majetku „kacířů“ a které teď vlastní.

Kdopak kdy viděl korporaci, jak ze stovek miliard svých zisků pomohla nuzotě?

Kdopak kdy viděl nadnárodní, národní nebo komerční banku, že by vygenerované peníze vložila přímo a bezúročně do rukou potřebných, nebo je alespoň poskytla přímo a nevratně státu, aby těm ubožákům dole odpustil či zásadně snížil daně? Kdepak….
Nové peníze se generují zásadně do rukou bank nižšího řádu, aby z nich upletly oprátky ve formě úročených a vratných půjček a nasadily je otrokům na krk.

Problém se Zbytečnými však zlověstně a bobtná

Začínají být příliš početní. Nahraditelní je doposud vlekli na zádech jako únosnou zátěž, ale už brzo jim to zlomí kolena a po nich i vaz. A souběžně s nimi budou padat i loutkáři z „nadlidských“ sfér. Pokud se tedy neodehraje nějaká zásadní systémová změna.

Může za to právě moderní doba a průmyslově-technologická revoluce. Nastupující éra robotizace a automatizace, spolu s neuvěřitelně rychle se vyvíjející AI (umělou inteligencí). Obrovská část Nahraditelných bude chtě-nechtě konvertována na Zbytečné. Můj osobní odhad je, že 50% Nahraditelných bude do deseti let v řadách Zbytečných. Do dvaceti let potom kolem 80%. Mám poměrně jasnou vizi toho, co vše bude zasaženo. Rozhodně to bude mnohem víc pracovních pozic, než si dnes většina populace dokáže představit. Pokud si přejete, abych o tom napsal, dejte vědět.

Díky tomu, že Nahraditelní ani na vyšších postech většinou vůbec netuší, kam je řeka nese, nejsou schopni dlouhodobě plánovat. Kdy jste naposledy viděli politika, který by přednesl ucelenou vizi budoucího světa? A když říkám budoucího, tak myslím aspoň tak 10 až 20 let dopředu?

Kdepak. Nahraditelní povětšině postrádají nadhled a je to tak záměrně konstruováno. Proto se stále jen snaží lepit záplaty na děravé boky staré kocábky, namísto aby co nejrychleji začali stavět novou a moderní loď. O tom více třeba zde. Koneckonců, jejich úkolem je především být nevědomými vykonavateli vůle Nenahraditelných.

Nenahraditelní ale velmi dobře vidí, kam ta řeka teče.

A nejen to. Oni dokonce i dlouhodobě plánují. Na mnoho desítek let dopředu. Čímž neříkám, že jsou mezi sebou zajedno v tom, jak se s tím vším vypořádat. Ani to, že by všechny probíhající procesy byly souladné s jejich záměry a plně pod jejich kontrolou.

Jejich schopnost v širším kontextu chápat a plánovat je dána nejen jejich nadhledem a tím, že to oni jsou architekty nábožensko-filosofického dogmatu a světského řádu, nikoliv jeho oběťmi, ale taky tím, že jsou zasvěcováni do hlubších a velmi mocných principů fungování světa a celé existence.

Tato „tajemství“ si pečlivě hájí, protože jim dávají velikou převahu nad masou. Dogmata, která předhazují prostému lidu pod sebou, jsou proto pečlivě nastavena tak, aby uctívání těchto jimi samými uznávaných principů zesměšňovala, případně rovnou krutě trestala.

Generování peněz z ničeho a uctívání metafyzických (gnostických a obdobných) principů je krutě trestáno u nižších vrstev, zatímco tam nahoře je to rodovým právem.

Zbyteční se ale budou cítit zbytečnými i z jiného důvodu

Nahrazování lidských svalů i lidského intelektu autonomními elektronickými systémy v pracovní oblasti bude na počátku toho procesu důvodem hlavním, v těsném sledu a trošku méně zjevně s tím však bude přicházet i zbytečnost v rámci mezilidské interakce.

Komunikační a edukační schopnosti „Deep learning“ systémů umělé inteligence a její přímý přístup do našich domů, pokojů a ložnic, brýlí, sluchátek a časem i čipů a mozkové kůry zajistí, že se stane nejen naším nejlepším přítelem, ale také naším osobním coachem, trenérem, důvěrníkem, výživovým poradcem, doktorem, asistentem, vychovatelem, učitelem, profesorem. Zkrátka velmi osobním čímkoliv, čím vám dnes ještě je jiná lidská bytost.

AI o nás bude vědět všechno. To ona nám bude říkat kdo jsme. Ona bude vědět mnohem lépe než my sami, co na nás „zabírá“. Ona bude měřit náš tep, teplotu, vlhkost kůže, rychlost a rytmiku dechu a brzy bude mít i přímý přístup ke čtení naší mozkové aktivity.

Tohle všechno je v pokročilém stupni vývoje již dnes.

Neexistuje lidská bytost, která by vám mohla být blíže, než taková AI. Neexistuje nikdo, kdo by vás takto přečetl. Vy sami nemáte zdaleka tak dobrý pojem sami o sobě, jaký bude mít ona. A proto také neexistuje nikdo, kdo by vám mohl poskytovat výše uvedené služby lépe než ona. A proto také neexistuje žádná jiná tak dokonalá kontrolně-manipulační technologie.

Potíž je, že naše „lidské“ služby přestanou být ostatními lidmi žádány od nás. My sami se tak staneme zbytečnými i v rámci mezilidských vztahů.

Symbioticky k tomu působí i fakt, že je potřeba souběžně s nárůstem tohoto problému značně plošně redukovat porodnost. Což spolu s výchovnými a vzdělávacími funkcemi budoucí AI bude znamenat i masovou redukci rodičovského významu.

Být Zbytečným je velmi všestranný problém.

V první řadě je to obrovská psychologická past.

Proč vlastně žijete, když nevidíte žádný cíl?

Následkem toho jste sice velmi samostatní (jen vy a vaše osobní AI všechno), ale stejně samostatní jsou i všichni kolem.
Váš um ani vaše síla nejsou třeba.

To vy sami si nakonec přezdívku „Zbytečný / Zbytečná“ nalepíte na čelo.

Vzpomeňte si na ghetta, která vznikla z kdysi vzkvétajících dělnických a úřednických kolonií poté, co místní giganti zkrachovali, nebo se odsunuli jinam. Lidé v nich ztratili práci a s tím i význam. Tady zdaleka nejde jen o peníze.

Tento příklad je ale jen slaboučkým odvarem (nahlas nepřiznaného) pocitu zbytečnosti, který na nás všechny brzy dopadne.

Připadat si zbytečný je hladce vyleštěnou skluzavkou k toxickému chování všeho druhu.

Kdyby bylo nábožensko-filosofické programovací dogma trochu lépe nastavené, Zbyteční by mohli trávit čas seberozvojovými aktivitami a přestali by být Zbytečnými, protože jejich životy by měly zase smysl.

Případně by mohli trávit čas nějakou kreativní činností.

Mnoho neznalých tvrdí, že AI nás nikdy v kreativní oblasti nenahradí.

Jaká to mýlka! Najděte si na YouTube něco o AI generované hudbě, výtvarných dílech, nebo v poslední době dokonce o textech generovaných  na libovolné zadání. Za několik málo let či dokonce měsíců si už nebudete mocí být jistí ani tím, jestli Vidahodavida není ve skutečnosti AI projekt. Nebo že by byl už teď…?

Ba co více, věděli jste, že AI dokáže již dnes psát programový kód na základě slovního zadání úkolu? Dneska se zdá být budoucnost programátora zlatým dolem, pozítří ale nebudou skoro potřeba!!!

Jestli nevěříte, nastudujte si něco o GPT-3, jeho rozdílu proti GPT-2 / 1 a podívejte se na to, jak dlouho ten vývoj trval. Následně si představte něco jako GPT-8. V současném zrychlujícím tempu by to tu mohlo být tak za 5 let. Vložte do toho výpočetní sílu kvantových výpočetních strojů a masívně paralelizovaných systémů a zjistíte, že si to asi ani představit neumíte.

Mít negativní smysl je pořád víc než nemít smysl žádný

Naše podvědomá potřeba k něčemu být je neporazitelná. Potřebujeme být viděni a oceněni.

Podívejte se na děti, který není věnována pozornost. Když ji nedostanou na základě pozitivního chování, vymůžou si ji formou negativní. I když je ve výsledku i takto získaný feedback / pozornost negativní, je to pořád víc, než být úplně zbytečný. Myslíte si, že dospěli jsou nějak zásadně odlišní? Ani náhodou…

Chápete, kam to celé může snadno sklouznout? A jaké máme vlastně k dispozici nástroje k tomu, abychom tomu obrovskému průšvihu zabránili?

Simulace vlastního významu ve virtuálním prostředí je cestou!!

Zásadní snížení počtů obyvatel a generování virtuálního pocitu smyslu existence může tento úkol splnit. A zároveň přináší jedinečnou možnost nahrazení kolabujících zastaralých systémů kontroly a manipulace zcela novou generací.

Když Zbyteční nemůžou být užiteční v realitě, nechme je alespoň hrát si na to. Nechme je objevovat a zachraňovat virtuální světy. Nechejme je soupeřit, fandit, spolupracovat…. Nechejme je hrát si na smysl existence. A přitom je sledujme, manipulujme a kontrolujme s absolutní individualizovanou precizností.

Všimli jste si toho obrovského nárůstu propagace superhrdinů a komiksovitých příběhů? Uvědomili jste si přitom také, že se jedná o naváděcí světla, které stádo táhnou na správnou přistávací rampu?

„Mami, já chci být taky superhrdinou!!!!“

„Ale vždyť můžeš, broučku! Tady si vezmi ty VR nebo AR brýle a hurá do toho!“

A zítra: „Však se napoj a je to!“

Stádečko vždy běží tam, kam je naváděno.

Klasické zábavní programy typu telka, fotbal a k tomu trocha alkoholu už k pořádnému zabavení stačit nebudou. Fungují dobře jako doplněk, ale ne jako hlavní životní náplň.

Samozřejmě nemůžeme očekávat totální eliminaci fyzické aktivity, výletů do přírody, táboření a jiné v podstatě volnočasové činnosti. Není proč ji omezovat. Hlavně když bude prostoupena elektronickými dohledovými a kontrolně-manipulačními technologiemi.

Poslední sociální virový experiment většinu z nás usadil doma. Co myslíte, jak dlouho byste v takovém režimu zůstali při smyslech? A to jsme mnozí měli home-office a hromadu jiných povinností.

Zbyteční nesmí začít zlobit

Chápete, kolik jich brzy bude, že? Představte si, že jakožto architekt světového dění zklamete v úkolu jim dát nějaký smysl. Vidíte ten chaos?

Pokud je nezabavíte, ani neprosadíte zásadní změnu nábožensko-filosofického dogmatu (což je mimochodem snadné asi tak, jako na fleku otočit rozjetý Titanik opačným směrem), může se vám stát a taky se vám stane, že Zbyteční a s nimi i velká část Nahraditelných začnou zlobit. Protože jsou propojení. Oni jsou příbuzní a kamarádi a liší se jen v tom, že někteří ještě mají a někteří už nemají užitečnou funkci v rámci Systému.

A když začnou zlobit.. Však to znáte… Začnou do sebe lít litry alkoholu a šňupat a čichat a píchat si možné i nemožné. Začnou páchat zločiny všeho charakteru. Budou si vytvářet pocit důležitosti a hrdinství negativními metodami, protože pozitivní metody nebudou k mání.

V takovém případě se vám ale svět může zvrhnout do totálního průšvihu. Koho nezabijí zdivočelé gangy, ten spáchá sebevraždu dobrovolně.

Přijde vám to až moc temné?

Mně ano, ale zároveň i převelice reálné.

Já tady ale nekončím, protože jsem k tomu zdaleka ještě neřekl vše. Stavte se tu zase…

0 komentářů

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

©2021 FlyingLizard

Rychlý kontakt

Písněte mi na mail :)

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?