Na tom, že tento web vůbec vznikl, se podílela obrovská řádka událostí malých i velkých, dávných i nedávných, živých i dávno zapomenutých.
Mezi ně patří i všechna sdělení, která mi byla doručena formou knih, videí, obrázků, rukou, úst a jiných komunikačních zařízení bytostí blízkých i vzdálených (časem, prostorem i nastavením).

Několika vybraným bytostem, jejichž vliv byl zásadní, bych rád poděkoval speciálním způsobem ve zvláštním článku. Linky na tyto stránky se zobrazí pod volbou menu „poděkování“.

Dále, ačkoliv bych rád vyjmenoval úplně všechny, kterým patří můj dík, není to z praktických důvodů možné.
Tak holt uvedu aspoň pár těch, na které si teď vzpomenu:

Děkuji všem předkům, bez kterých bych tu nebyl.
Děkuji všem filosofům, mystikům, badatelům a vědcům z jejichž prací a slov čerpám.
Děkuji těm, kdo uhnětali z neartikulovaných zvuků první slova, kdo vynalezli písmo, čárky, háčky, dvojtečky….
Děkuji těm, kdo vymysleli psací stroj a pak počítač a klávesnice a monitory a procesory a paměti…
Děkuji těm, kdo vynalezli a zavedli elektřinu.
Děkuji těm, kdo vynalézali stroje a nástroje, které pomohly vytvořit židle, stoly, domy, ulice a města…
Děkuji těm, kdo ty města a domy a stoly postavili a stloukli (i když sem tam by něco šlo asi i líp)
Děkuji těm, kdo vynalezli a vyrábějí brýle.
Děkuji těm, kdo pro mne pěstují řízky a chovají zeleninu, kdo napouští vanu mou i skleničku vodou čistou…
Děkuji těm, kdo pěstují a dodávají čaj.
Děkuji těm, kdo svou blbostí či moudrostí, schopností či neschopností dávají podněty ke zrodu těchto článků…
Děkuji těm, na které jsem v poděkování zapomněl. I za to, že se na mě nezlobí.
A nakonec děkuji taky těm, kterým nemusím děkovat. Za to, že jsou tak úžasně skromní.

HOWGH!!!

©2022 FlyingLizard

Rychlý kontakt

Písněte mi na mail :)

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?