Nahraditelní, aneb „Díky za tu kost!“

Minule jsem se maličko pověnoval Nenahraditelným jakožto skupince, která de-facto kontroluje světové dění.

Super-stručná rekapitulace: Nenahraditelní jsou nad finančním systémem a nad moderními elektronickými dohledovými systémy, zatímco Nahraditelní a Zbyteční jsou v těchto systémech zcela ponořeni a jimi plně kontrolováni.

Tlustá, neprůhledná a neprůstřelná masa těchto systémů způsobuje, že se většině zdá být nepřítelem „Systém“, nikoliv jeho architekti.

Pokud se chtějí Nahraditelní a Zbyteční bouřit, bouří se ve své neznalosti právě proti „Systému“. Což znamená, že zcela neefektivně kopou buď do zdi, za kterou jsou skuteční mocipáni ukrytí, nebo kopou vzájemně do sebe sama.

Jen si představte tu taškařici, když se ze svých nadoblačných výšek koukáte dolů, kde se hordy naštvaných Nahraditelných a Zbytečných perou na ulicích a vzájemně zabíjejí s hordami loajálních Nahraditelných.

Mezitím vy spolu s ostatními Nenahraditelnými v úplně jiné sféře vedete slovní války o tom, jak by měl ideální svět budoucnosti vypadat, odkud a jak se bude řídit a co uděláte se všemi těmi Zbytečnými.

Tohle je zásadní princip. Všechny války a další globální procesy jsou hrány šachovými figurkami Nahraditelných. Nenahraditelní jsou především šachisty, a ty na šachovnici samotné nenajdete. Nikdy nenasazují svoje životy ve válečné vřavě. Nefigurují ani v čele vojenských struktur, stejně jako nefigurují v čele vlád, nesedí v parlamentech, neučí ve školách, nevedou osobně banky, nezakládají viditelné neziskovky a podobně. Všechny tyto činnosti pro ně „páchají“ vyšší vrstvy Nahraditelných.

Tak kdo to ti Nahraditelní vlastně jsou?

Všichni, kdo aktivně pracují v systému. Kdo tvoří nějakou hodnotu, nebo poskytují nějakou službu. Je úplně jedno, jestli pracují ve státním nebo privátním sektoru.

Slovo „Nahraditelní“ samo vystihuje tu nejpodstatnější charakteristiku: Kdokoliv z Nahraditelných je ve své funkci plně nahraditelný. Je to odepsatelná položka. Je to někdo, kdo může být bezpečně zahozen v okamžiku, kdy přestane být schopen plnit svoji funkci, protože je nějak psychicky poškozen nebo třeba fyzicky zničen v rámci třenic v Systému. A nebo když začne zlobit.

Nahraditelní mají tu vlastnost, že pokud jsou správně naprogramováni (viz nábožensko-filosofické dogma z minulého dílu) a doplňkově správně donucováni (viz světské právo v minulém dílu), regulují se v podstatě sami, bez nutnosti větších zásahů.

Nenahraditení tak mají nejvíc práce právě s nastavením těchto dvou pilířů kontroly a vedení, nikoliv s udržováním systému v chodu.

Dobře vychovaní (= naprogramovaní) Nahraditelní to rádi udělají za ně. A sami také ztrestají každého, kdo se pokusí z něj vybočit.

Je to asi jako když vyberete jednoho otroka ze skupinky, dáte mu lepší žvanec a o hrst víc slámy na dřevěné prkno, kterému říká postel a povýšíte ho na roli drába. Tedy pardon. Tak už to dnes nefunguje. Dnes musíte operovat dietami, úlevami od daní, bezplatným cestováním, dřívějším odchodem do důchodu, vyšší penzí, účastí na VIP akcích a semtam nějakým tím zasvěcením v rámci tajných lóží. Nejlepší je totiž stejně ona ideologická (nábožensko-filosofická) motivace. Ta přinutí dělat Nahraditelné co potřebujete skoro zadarmo a funguje báječně.

Nahraditelní jsou tedy občané (dříve zvaní poddaní), kteří nějak přispívají k chodu společnosti. Z pohledu Nenahraditelných je možné je rozdělit na tři skupiny:

Elitní vrstva

je maličká skupinka Nahraditelných, kteří jsou nahraditelní celkem obtížně. Obvykle mají tu čest se se svými pány osobně vídat, jsou zváni na vybraná zasedání Nenahraditelných a dokonce je jim dovoleno posedět s nimi u jednoho stolu. Jejich loajalita je podchycena mnoha způsoby, jako třeba členstvím v tajných lóžích, kde všichni ví na všechny věci tak děsivé, že jen opravdový blázen a sebevrah by se odvážil loajalitu porušit. Odměnou jsou jim nejen kostičky, ale i odřezky masíčka, které už přeplněná bříška Nenahraditelných nezvládnou.

Tito lidé jsou typicky poradci a našeptávači mnoha generací prezidentů (bez ohledu na to, za jakou stranu ti prezidenti původně kopali), šéfové tajných a ještě tajnějších agentur, muži v pozadí globálních korporací, globálních mediálních a zpravodajských centrál, národních, nadnárodních a globálních bank, muži v pozadí zásadních neziskových a „dobročinných“ fondů a podobně.

Zatímco Nenahraditelní jsou ve veřejné sféře téměř neviditelní (respektive se tam objevují jen jako symbolické figurky bez jakéhokoliv skutečného vlivu a moci), tihle jsou takoví poloprůhlední. Zájmu médií se vyhýbají a stýkají se víceméně jen se sobě rovnými, nebo se sobě přímo podřízenými.

Lidé zdola si je často s Nenahraditelnými pletou. Přijde jim totiž, že už jsou tak vysoko, že výš už o nejde. To je ale tím, že vidí jen svět pod oddělující vrstvou.

Zároveň je třeba si uvědomit, že Nenahraditelným se rodíte. Nemůžete se jím stát. Ani když jste elita mezi Nahraditelnými.

Řídící vrstva

jste, pokud pracujete ve vyšších pozicích ve vládách, ve vedení represivních a vynucovacích složek, ve vedoucích pozicích v globálních médiích, bankách a u zásadních korporátních značek. Na těchto místech máte možnost se dostat relativně blízko k obranné zdi. Dá se říct, že slyšíte či spíše tušíte, jak se v nejvyšším patře nad vámi šourají po podlaze chodidla Nenahraditelných.

Lidé v této vrstvě potřebují víceméně individuální péči a sem tam nějakou tu kost přímo od stolů pánů a dam z horního patra. Kterou jim ovšem doručí spíše někdo z Elitní vrstvy, protože na této úrovni byste už o existenci Nenahraditelných moc vědět neměli.

Výkonná vrstva

je velmi široká a početná. Její členové obvykle vůbec netuší, že nějací Nenahraditelní existují. Fungují zcela pohrouženi do Systému v režimu „následuj příkazy autorit a systémové dogma a necháme tě existovat“. Tato vrstva je programována všeobecnými mediálními a ideově-vzdělávacími nástroji, sama se stává výkonnou silou vynucovacího a trestného aparátu a sama se stává pěšáky i na poli šíření dogmatu. Právě zde je správné naprogramování kritické.

Nástrojů, které směřují pohyb této velké masy správným směrem, je celá řada, ale jedním ze zásadních byla doposud iluze globálního nedostatku prostředků a související dluhová past, do které padá většina z těch, kdo chtějí aspoň trošku důstojně žít.

Stejně jako správní obchodníci s bílým masem, naši drazí Nenahraditelní chápou, že největší loajalitu získají, pokud svou oběť co nejrychleji zatáhnou do co největšího dluhu. Ideálně celoživotního, případně zcela nesplatitelného. Používají to pořád dokola jak u jednotlivců, tak u firem a nakonec i celých zemí.

Aby tohle mohli dělat, potřebují mít možnost beztrestně páchat to, za co jsou Nahraditelným stínány hlavy od nepaměti a na počkání – generovat prostředky jen tak, z ničeho. Tisknout peníze, nebo generovat nějakou digitální měnu budoucnosti. Co by jim taky jinak všem půjčili, že jo? Na takové kvantum půjček není na světě dost reálných prostředků.

Ale to je jen jeden z mnoha nástrojů, na které tady nemáme čas ani prostor. A který navíc v novém digitálním světě ztratí značný kus ze své důležitosti. Vybral jsem ho hlavně proto, abych ho použil jako můstek k roli, kterou v systému nevědomky vykonávají…

Celebrity mezi Nahraditelnými

Celebrity všeho druhu (byznysové, umělecké, mediální….) slouží ostatním Nahraditelným jako ukázka, že když budou hodně šikovní, mohou se v Systému vyšvihnout na úroveň, kde si budou moci koupit skoro všechno. Představují davu iluzi svobody, přestože i oni jsou a vždy budou taky jen obyčejnými Nahraditelnými.

Celebrity představují nejvyšší stupeň úspěchu dostupného „každému Nahraditelnému“ v rámci Systému. Ukazují, že Systém je v podstatě „přátelský“ a dovoluje komukoliv vymanit se z osidel dluhového režimu. Stačí jen chtít a umět. Že ano…

Z úhlu pohledu Nenahraditelných proto jsou i celebrity pouhými rybkami v rybníce, jen se trošku více lesknou. Jsou skvělým nástrojem, jak ostatní Nahraditelné držet v chodu a v naději. Protože otroci musí mít naději, jinak propadnou skepticismu a stanou se z nich Zbyteční.

Vypnout / zapnout, dle potřeby

Ať už jsou Nahraditelní jakkoliv vysoko, ať už jsou celebritami s majetkem v řádu miliard dolarů, nebo s milióny followerů na sociálních sítích, šéfy bank, výzvědných služeb nebo prostě cokoliv, zásadní je schopnost Nenahraditelných tyhle šachové figurky vypínat a zapínat dle potřeby. Roli zapínačů (ti, kdo vás vynesou na výsluní) a vypínačů (ti, kdo vás z něj sestřelí) plní jiní Nahraditelní, pochopitelně. Ruka Nenahraditelných se odpadu nedotýká.

A tak můžete být klidně americkým prezidentem, světovou hudební nebo byznysovou celebritou, nebo jakoukoliv jinou rybkou ve finančním nebo digitálním rybníce, pravidla jsou pro vás stejná. Pokud neohrožujete Systém, máte cestu vzhůru otevřenou. Vzpříčíte se Systému a něco vás vypne. Zkuste chytit Nenahraditelným na FED, globální bankovní FIAT systém, ropnou a plynovou lobby, kontrolu nad vašimi daty, médii nebo něco podobného. Uvidíte…

Správné programování Nahraditelných starými metodami však začíná být stále těžším úkolem, protože digitální svět umožňuje vykecat úplně všechna tajemství. A tak se chystá nová, digitálně-kontrolní éra, aby se vše včas a řádně podchytilo. Ale to jsem taky rozebíral minule. Takže se nebudu opakovat.

A to by pro dnešek stačilo.

Příště budou na řadě ubožáci ze skupiny Zbytečných.

0 komentářů

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

©2021 FlyingLizard

Rychlý kontakt

Písněte mi na mail :)

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?