Drazí souputníci.

Dokud nepochopíte, že tenhle virový humbuk nikdy nezačne dávat smysl, pokud se na něj nezačnete dívat z naprosto jiné perspektivy, pojede celá naše společnost dál po dobře namydlené skluzavce rovnou do horoucích pekel.

Pokud se opravdu rychle nepostavíme všichni na osobní, decentralizovaný odpor a nezabrzdíme náš pád, dopadne to s celou lidskou společností velice špatně.

Musíte si uvědomit, že celá ta virománie není důvodem krize, ale nástrojem k jejímu vytvoření. Krize sama pak není jakýmsi vedlejším účinkem celého průšvihu, ale nezbytným katalyzátorem velmi temných změn.

Začněte se zpětným inženýringem a bedlivě sledujte, kam to celé vede. A kdyby vám to nešlo, koukněte na video, které jsem nazval „Kam kráčíš, lidstvo?“ a začal ho komponovat na jaře roku 2020. Nezměnil bych na něm ani písmenko.

Za celým divadýlkem stojí ultra-mocná skupina „nadlidí“, které zvu Nenahraditelnými. Ti se pod tlakem okolností rozhodli ukončit éru starou a započít novou. Jsou totiž sami v obří krizi a pokud něco rychle nespáchají, prolomí se pod nimi led. A věřte, že globální oteplování není příčinou, proč je stále tenčí.

Je to proto, že na tenhle led zezdola začalo svítit přiliš mnoho lamp a upřelo se na něj příliš mnoho očí. Napomohly tomu nejvíc informační technologie počátku vodnářské éry. Snaha zablokovat svobodné šíření informací a tím i ztenčování ochranné vrstvy je dnes skoro jako boj s větrnými mlýny a proto je k ochraně Nenahraditelných potřeba splnit několik zadání souběžně.

Naše globální elity mají velké zkušenosti s pácháním zla pod rouškou dobra. Spoléhají se přitom na to, že my, prostí lidé, nechápeme ani tak základní a triviální věci, jako právě rozdíl mezi dobrem a zlem.

„Podle jejich činů poznáte je“, pravil jeden známý muž. Přemýšlel nad tím někdy někdo? Vzal si to někdy někdo k srdci?

Existuje ještě dneska někdo, kdo chápe, že dobro ke svému šíření používá výhradně nástroje dobra, zatímco zlo výhradně nástroje zla? Chápe někdo, že světlo se šíří výhradně šířením světla, zatímco temnota se šíří výhradně jeho blokováním?

Jestli chcete pochopit, co je v dnešním světě dobro a co zlo, podívejte se, jaké nástroje různé strany kolem vás používají.

Dobro vás bude vždy motivovat k životu v radosti a lásce. Bude po vás chtít, abyste používali svoji inteligenci, své srdce, svoje svědomí. Abyste se v souladu s vesmírným řádem rozvíjeli směrem jednoznačně pozitivním. Skrze poznání a zkušenosti, plynoucí z konání vlastních, svobodných rozhodnutí. Abyste vzkvétali díky tomu, že budete následovat svoji vlastní vnitřní střelku kompasu. Bude vám stále znovu odpouštět vaše chyby a bude vám pořád znova ukazovat, jak se z nich poučit a jak svoji svobodnou vůli co nejlépe uvést do souladu s jeho preferovanou cestou radosti, lásky, respektu a hojnosti.

Dobro nikdy v nikom nevytváří pocit oběti, špatnosti nebo slabosti. Naopak. Učí být zářivým tvůrcem a vládcem sebe sama, učí být vědomým příjemcem následků všech vlastních rozhodnutí. Nikdy vám nebude bulíkovat nesmysly o tom, že cesta vpřed vede skrze utrpení, bolest a obětování. Nelze rozkvést skrze proces vadnutí.

Dobro láká samo na sebe, nikdy neláká na princip „menšího zla“. Otevírá dveře, osvětluje cesty a vyzývá k posunu vpřed.

Zlo se naopak všemožně snaží svobodnou a radostnou cestu dobra blokovat. Na nic jiného se nezmůže.

Nemá tak mocné a přirozené motivační nástroje jako dobro, protože káže proti přirozenému řádu svobodné evoluce bytostí. Nezbývá mu nic jiného, než generovat překážky, nastražovat pasti a stahovat své oběti do hlubin zmaru, strachu a chaosu. Práská bičem, přepisuje vnějšími programy naši mysl, překrucuje hlas našeho svědomí, emočně nás vydírá a přesvědčuje nás o tom, že naše rozhodování nemůže být svobodné (přestože to je primární zákon Universa). Nutí nás přijmout jím předpřipravená pravidla, restrikce a zákazy, aby nás okradlo o svobodnou volbu a s ní i o pocit vlastní odpovědnosti a z ní plynoucí schopnost přirozeného vývoje. Tváří se, jako by bralo všechnu tíhu našich rozhodnutí na sebe, což ale z principu nemůže opravdu udělat, protože nic takového v tomhle Universu nepřipadá v úvahu. Nikdy nás nežádá, abychom naslouchali hlasu našeho čistého vnitřního svědomí, přestože právě ono svědomí je jedním ze základních komunikačních kanálů s naší duší a samotnou podstatou karmy.

Zlo zavírá všechny cesty kromě té jedné jediné, na kterou potřebuje svoje oběti nahnat. Zlo vždy káže svobodným bytostem o tom, že jsou špatné, malé, nicotné a ve své podstatě hříšné. Vždy je nechá padat do temné díry jen proto, aby jim nabídlo lákadlo falešného východiska. Východiska, které je bohužel jen cestou do ještě hlubšího pocitu sebeopovržení, bezmoci, utrpení, paralýzy a strachu.

Zlo vždy vytváří „velké zlo“, aby mohlo nalákat na vábničku „menšího zla“, jež je jeho skutečným cílem.

Pokud pochopíte tenhle jednoduchý princip, bude vám zcela jedno, jestli má v telce pravdu pan A nebo paní B. Protože během chviličky rozpoznáte, že s největší pravděpodobností tenhle princip taky vůbec nechápou a stejně jako miliardy lidí kolem se potácí v pološeru něčeho, co se sice jeví jako totální chaos, ale ve skutečnosti je to dobře řízený a velmi temný proces.

Pokud pochopíte tenhle princip, asi budete o chlup blíže k poznání, že chápání principů je pro smysluplný život zcela zásadní. Že to není jen nějaká kratochvíle bláznivých filozofů.

Pokud nejste schopni tomuto základnímu rozlišení dobra a zla porozumět, bude vám v tom stále větším tlaku temnoty kolem chybět ono světýlko na konci tunelu. Přesto však nezoufejte. Každý klam se jednou rozpustí a každý mrak jednou odpluje. A když odpluje, ukáže se, že tu krásnou modrou oblohu ani trošku nezašpinil.

Pamatujte, přátelé:

Není života bez evoluce.
Není evoluce bez svobody.
Není svobody bez odpovědnosti.
Není odpovědnosti bez porozumění.
Není porozumění bez učení se.
Není učení se bez otevření mysli.

Stačí to tak?

1 komentář
  1. Jana 2 týdny ago

    K první polovině mám dotazy – Co myslíš virovým humbukem? Horoucím peklem a decentralizovaným odporem?
    Nevěřím (zatím:) v řízený temný proces, v to že existuje někdo kdo řídí svět…protože systém je příliš složitý…

    Zamýšlet se nad principy jako je dobro a zlo mne baví…jen jsem se v tom buď ztratila-pravděpodobné, nebo se na to dívám z více směrů a zlo a dobro se mi jeví jako jedno…a jsou to velice subjektivní pojmy… se závěrem nelze než souhlasit…slíbené světlo na konec..děkuji

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

©2021 FlyingLizard

Rychlý kontakt

Písněte mi na mail :)

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?