A já myslel, že vláda je služba lidu.  

A že nejzásadnější povinností nás, voličů v demokratických zemích, je vybrat si do svého čela ty nejlepší z nás, aby nás vedli vstříc lepší budoucnosti. Protože jim věříme a protože je máme rádi. Protože nám mnohokrát prokázali, že to s naší společnou vlastí myslí opravdu dobře.

Volíme je, aby pečovali o blaho a prosperitu nás všech a aby nás chránili před zájmovými skupinami, které by nás chtěly jakýmkoliv způsobem zneužít, otrávit, nebo okrást.

Slovo „nejlepší“ by v tomto kontextu mohlo znamenat vyváženou kombinaci vysoké inteligence, lidskosti, odvahy, čestnosti, prozíravosti, chuti do práce, oddanosti a pokory k zájmům voličů a vděku za jejich důvěru.

Realita mi však ukázala, že ani jedna vlastnost není dnes nijak zvlášť potřebná. Že důležitá je pouze vychytralost, ideálně v kombinaci s dobrou výřečností.

Což by asi ještě nebylo tak zlé, kdybych následně nepochopil také to, že tou zcela nejzásadnější vlastností dnešního vůdce je loajalita. Ke vší smůle to však není loajalita vůči zájmům naší země a jejích obyvatel, ale naopak právě k záměrům všemožných zájmových skupin.

Protože ale první dvě požadované vlastnosti (vychytralost a výřečnost) nejsou dostatečnou zárukou věrnosti čemukoliv, hodí se i zvýšená míra chamtivosti. Skrze tu je pak možno vrozený nedostatek oddanosti patřičně stimulovat..

Smyslem dnešní vlády tedy není pracovat pro blaho těch, kteří je ze svého středu vyzdvihli, ale naopak zásadně v souladu s potřebami těch, před kterými nás původně  měli chránit. A to celé proto, aby jim umožnili nás zneužívat, trávit a okrádat, díky čemuž získají dostatek finančních, lidských a jiných prostředků, aby celé to divadlo mohly řídit.

Na druhou stranu to chudáci naši vyvolení taky nemají jednoduché, protože kromě oněch vlivných skupin musí poslouchat také prapodivné figurky, zastávající funkce prezidentů či předsedů vlád v nějakých úplně jiných zemích. Ti sami ale taky nepracují pro svoje voliče, ale především pro svoje sponzory z ještě silnějších zájmových skupin, případně v době moderní poslouchají i nikým nevolené nadnárodní komise, které to mají úplně nejlepší, protože nemohou nikterak zklamat důvěru voličů, když je nikdo nevolil. A můžou tudíž páchat skoro cokoliv.

Ještě že ty nejsilnější zájmové skupiny jsou v dnešní době především nadnárodní a více-méně globální. Nedokážu si představit, co by se s námi dělo, kdyby třeba každou každou evropskou vládu kontrolovala úplně jiná zájmová skupina, nebo kdyby si dokonce každá země vybírala individuálně, podle pokynů kterého prezidenta nějaké cizí země budou fungovat. To by byl chaos, co??

Nelze se tedy divit, když mnozí naše zřízení nazývají spíše korporatokracií, či ještě spíše plutokracií, protože korporace jsou jen povrchovou částí celého divadýlka a nejmocnější proudy vyvěrají z hlubin hodně temných a velmi dobře skrytých.

0 komentářů

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

©2021 FlyingLizard

Rychlý kontakt

Písněte mi na mail :)

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?