Prý, že je společnost v poslední době čím dál tím víc polarizována. A přitom je to tak starý trik.
Starý, omšelý, ale taky pořád skvěle fungující.

Tak pojďte dál, přátelé, a nestůjte tu přede dveřmi…. uvnitř už čeká další Davidovina…

Na úvod taková malá, čistě hypotetická úvaha.

Řekněme, že nechci, abyste NĚCO uviděli.

Můžu třeba chtít, abyste neviděli pravé příčiny problémů, které vás trápí.
Můžu taky chtít, abyste neviděli elegantní řešení problémů, která se ale vůbec nelíbí mně, protože mi hatí plány.
Anebo můžu chtít, abyste neviděli, že vás prostě a jednoduše vodím za nos a manipuluji s vámi dle vlastní chuti a potřeby.
A tak podobně….

Když se zamyslím nad tím, jak bych vám mohl zabránit to NĚCO spatřit, napadne mě několik způsobů. Přičemž jedním z těch nejlepších a vysoce efektivních je právě polarizace.

Jednoduše vezmu dva pořádné a silné reflektory (ideálně každý v jiné barvě) a namířím vám je do očí. Jeden zleva, druhý zprava. A rozsvítím je na plné pecky. Někde bokem, kousek víc vzadu, může teď v klidu a nerušeně poblikávat to moje tajemství. Protože ona mohutná světla ze dvou stran vás téměř dokonale přitáhnou k sobě a oslepí.

Kdyby se vám z nějakého důvodu nelíbil vizuální obraz, můžeme to překlopit do podoby sluchového vjemu. Nechci-li, abyste něco slyšeli, vezmu dva pořádné reproduktory, umístím je před vás naširoko od sebe a spustím pořádný rachot (ideálně z každého jiný). Hlas toho, co nemá být slyšet, se v tom úplně ztratí. Jak je to s čichem, chutí a hmatem si už domyslíte sami, že jo?

Ale …. Co to tak zkusit myšlenkově? Ideologickou polarizací!!!

Možná vám už svítá, možná vám to bylo vždycky jasné, a možná vám to celé přijde jako nesmysl. Ale mně to neva tak ani tak a popojedu dál.

Polarizace je prostě skvělou cestou k odpoutání pozornosti od toho, co nemá být spatřeno.
Možná se vám to bude zdát v tom našem krásném, vyspělém a téměř zcela transparentním světě skoro neuvěřitelné, ale i tady existují tajemství velká jako … (dosaď vlastní oblíbenou živočišnou formu), která prostě „nesmí“ být spatřena.

Proto je potřeba udržovat neustálý polarizační humbuk. Myšlenkový, obrazový i zvukový.

Tenhle humbuk pomůže skrýt věci, které nemají být vidět a slyšet a které nemají lidi napadat.
Je potřeba to správně nastavit a řídit se jistými pravidly, protože to s sebou nese další obrovské výhody:

 1. Zdroje rušení by měly být ideálně dva. Dva opoziční (polarizované) zdroje rušení perfektně připoutají pozornost a dobře se kontrolují.
 2. Může jich být víc, ale je náročné je ukočírovat. Stává se to hlavně, když vám do toho někdo další strká čumák.
 3. Zdroj rušení sice může být jen jeden, ale tomu už určitě nelze říkat polarizace a funguje to jen omezeně. Používají to hlavně amatérští manipulátoři. Pro ty vyspělé je to spíš nouzové řešení.
 4. Správně nastavené polarizační zdroje rušení rozdělují společnost do dvou táborů (rozděl a panuj v praxi)
 5. Když hodíte ovci před nos dvě alternativy, bude mít pocit, že není ovcí, ale je svobodná, protože si může vybrat.
 6. Když ovce takto zpolarizujete, samy budou nutit všechna ostatní zvířátka, aby se postavila na jednu nebo druhou stranu „je přece nutno zaujmout stanovisko“
 7. Správně nastavené zdroje rušení zároveň musí plnit funkci falešných cílů pro oba polarizované tábory.
  To znamená, že ti nalevo si musí myslet, že všechno špatné na světě se děje kvůli těm napravo a naopak. Vy jste v klidu. (když se dva perou, třetí se směje v praxi)
 8. Tábory je třeba udržovat v neustálých půtkách. Můžete jménem jednoho tábora pronášet hanlivé řeči o tom druhém, ale pravděpodobně to ošálení lidé budou dělat sami.
  Prostě jim jen natiskněte nálepky typu „sluníčkáři“, „homofobové“, „rasisté“, „hateři“ a nevím co ještě. Ony už se tím nálepkováním vaše roztomilé polarizované děti samy báječně zabaví.
 9. Když bude třeba, velice snadno situaci vyhrotíte do extrémů. Natisknete pár provokačních plakátků, dáte je jednomu táboru do rukou a pošlete je protestovat proti druhému. Do druhého tábora můžete pro změnu umístit pár agentů, kteří spustí násilnosti. Vyměníte nalepovaní hanlivých nálepek a slovní půtky za kameny, kameny za zápalné lahve… Vyvoláte konflikt a rup-šup, občanská válka alá Majdan nebo nějaké „jaro“ nebo „barevná revoluce“ je na světě.

Přitom musíte uhlídat to, aby se co nejméně objevovaly informace, které se svou povahou skutečně blíží realitě a vašim malým tajemstvím.

Nezapomeňte, že zdroje rušení jsou ve své podstatě pouze správně zabarvené a podané informace. Něco, co je vám puštěno do očí. Co je vám puštěno do uší. Co je vám nasazeno do myslí.

„Díky bohu“, dnešní mediální / veřejně-zpravodajská sféra je perfektně připravená tyto zdroje rušení a falešné cíle generovat a udržovat.

Maximální většina médií přejímá informace z několika málo světových tiskových agentur, které je někdy berou bůhví odkud a ještě je často přejímají mezi sebou. Navíc je většina velkých médií vlastněna mnohem menší skupinou vlastníků. Díky tomu lze velice snadno distribuovat centralizovaně a globálně obě pečlivě promyšlené (opoziční = polarizační) verze. Jen musíte dát pozor na to, aby byly dostatečně křiklavé a vyzývavé. A aby se správné verze dostávaly do rukou správným adresátům. Musíte jim taky dát patřičný nádech emotivnosti a senzačnosti a napojit je na běžné lidské touhy a strachy, které pochopitelně udržujete neustále živé a rozjitřené, protože pak se vám na ně moc dobře napojuje.

A tak, namísto abyste v médiích otevřeli debatu o tom, proč se v určitých zemích spouštějí „občanské války“, kterých se účastní více cizinců než domorodců, případně kde ti nespokojení ubozí občané, kteří doposud vlastnili jen hrábě a vidle, vzali najednou pancéřovky a protiletadlové střely, namísto toho najednou debatujete o tom, jak je možné, jestli je pravda na straně A nebo na straně B. Tohle je extrémní příklad polarizace dle bodu 9 výše.

Pochopte, že tady vůbec nejde o to, která z těch dvou stran je v právu…

…i když jste přesně do této debaty všemi dostupnými prostředky zatahováni.

Strana A a strana B jsou obě falešnými cíli. Vábničkami. Řvoucími reproduktory. Jsou to tábory záměrně a vědomě extrémně polarizovaných jedinců, namíchaných s najatými agenty. Pravda je v tom, co je za tou melou skryto.

Pokud chcete tuhle hru dobře hrát, musíte mít pod kontrolou vždy obě strany konfliktu. A je úplně na houby, když se vám do celé té šarády namíchá někdo třetí. Musíte to pak složitě řešit, musíte ho nějak vtáhnout do hry, musíte ho dostat pod svoji mediální kontrolu. A to nemusí být vůbec jednoduché.

Když se stáhneme trošku blíž k našemu teritoriu, můžeme kupříkladu poukázat na polarizační konflikt typu „vezmeme všechny uprchlíky“ proti „nevezmeme žádné uprchlíky“. Když se vám polarizační téma podaří rozjet, zcela zaslepíte lidi před otázkami typu „mluvíme o uprchlících z válečné zóny v jedné zemi a přitom sem pouštíme lidi ze jiných zemí, které jsou v míru?“
Případně před otázkami typu: „jak lze nastavit přísná a spravedlivá kritéria k tomu, abychom opravdu pomohli potřebným, po dobu nezbytně nutnou a za zcela jasných a konkrétních podmínek, které zajistí, abychom přitom nezničili sami sebe?“

A nebo: proč existuje jen „ZEMAN = DOBRO“ versus „ZEMAN = ZLO“? To jakože je buď absolutní klaďas nebo absolutní záporák?

Není to čistě náhodou nějak tak, že je v mnoha ohledech moudrý a inteligentní muž, který dokáže bez obalu vyslovit a hájit svoji pravdu, že je jedním z mála posledních lidí s vlastním názorem, ale že má zároveň na některé věci opravdu hodně podivné názory, často ztrácí kontakt s realitou a díky svému chování je naprosto nevhodný jako reprezentant národa?

A co trenýrky: „ANO“ nebo „NE“?

Tohle je polarizace v praxi.

Tohle je rozdělování na tábory, které ale v mnoha (neříkám že všech) případech není způsobenou lidskou hloupostí, ale zcela záměrně.

A já tuším, že tu rozviřuji spousty myšlenek, které se týkají postojů k uprchlíkům, k občanským válkám, k prezidentovi…. ale… přátelé… tohle vůbec není mým záměrem, a nepíšu to proto, abych se tu stavěl na jakoukoliv stranu.

Pokud se vám to teď děje, jste dost možná chyceni právě do polarizační pasti. Tohle je přesně to, k čemu jsme programováni. Jednoduše jsme zcela pohlceni svými vybuzenými emocemi a rozvířenými myšlenkami, oslepeni ostrými světelnými impulzy a ohlušeni řevem reproduktorů. Jsme PRO, nebo jsme PROTI.

Právě v okamžiku, kdy těmto extrémně intenzivním podnětům a postojům věnujeme pozornost a kdy máme pocit, že „ta druhá strana je zdrojem zla“, uniká nám podstata věci a míjíme pravý význam. Našim nepřítelem nikdy nebyl a nikdy nebude tenhle falešný cíl, ale jen a pouze ona skrytá fakta a ti, kdo je před námi schovávají.

Může to znít drsně a může to vyznívat, že na někoho útočím, nebo se někomu vysmívám pro jeho hloupost.

Ale tak to není. Píšu to ostře, aby to mělo správný efekt. Není vůbec, ale vůbec ostudou, nechat se těmito zdroji rušení poblouznit. Kolem nás kvílí rachot, létají přestřelky polarizovaných táborů, jsme nuceni se stavět na jednu nebo druhou stranu… V okamžiku, kdy už už zvedáme hlavu, abychom zjistili, jak to celé vlastně je, je do ohně polarizačních bojů přilito ještě víc. Jednoduše proto, abychom neměli čas a prostor prohlédnout.

Polarizace a vybuzování opozičních táborů a jejich střetů ale neprobíhá jen na úrovni občanské, ale na úrovni celých ideologií, zemí a kontinentů. Ti, kdo to celé inscenují, moc dobře vědí, že když k sobě znepřátelené frakce najdou cestu a spojí se v přátelství a vzájemné podpoře, jejich nadvláda a moc se tím rozpadne. Protože tu obrovskou sílu lidí celého světa drží v koutě právě jen silou iluze a klamu.

A tak ještě přihodím návrh pro věci příští: až vám zase budou, v jakékoliv oblasti, předhazovány dvě ostře vyhrocené alternativy, nenechejte se hned vtáhnout do tábora sympatizantů jedné nebo druhé strany, ale zamyslete se nad tím, jestli před vámi náhodou někdo něco nechce skrýt. Ale hlavně to prosím udělejte, než půjdete za jeden z těch táborů bojovat se zbraní v ruce. Může to ušetřit spoustu životů a bolesti.

Třeba se nám jednou podaří docílit toho, že ti dva, co se původně prali, se budou v objetí smát. Zatímco ten třetí, co se smál původně, už se smát nikdy nebude.

Nevěřte nikomu, že jste slabí, nebo nesvobodní!!!

0 komentářů

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

©2022 FlyingLizard

Rychlý kontakt

Písněte mi na mail :)

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?